خانه / معرفی دانشگاه های ترکیه / بهترین دانشگاه های پزشکی ترکیه قسمت پنجم – Gazi Üniversitesi

بهترین دانشگاه های پزشکی ترکیه قسمت پنجم – Gazi Üniversitesi

در ادامه سلسله برنامه های معرفی برترین دانشگاه های دولتی پزشکی ترکیه
در این قسمت میپردازیم به دانشگاه قاضی در شهر آنکارا و معرفی شرایط تحصیل در این مرکز و بیان جزئیات فنی …
.
.

همچنین ببینید

برترین دانشگاه های پزشکی ترکیه قسمت ششم – Koç University

در این بخش از سری ویدئو های معرفی برترین دانشگاه های پزشکی ترکیه به معرفی …