خانه / بخش اخبار / اخبار اجتماعی / تحصیل در ترکیه | “LGS” Liselere Geçiş Sınavı başladı : آزمون ورود به دبیرستان های ترکیه

تحصیل در ترکیه | “LGS” Liselere Geçiş Sınavı başladı : آزمون ورود به دبیرستان های ترکیه

تحصیل در ترکیه | “LGS” Liselere Geçiş Sınavı başladı : آزمون ورود به دبیرستان شروع شد

این آزمون که برای اولین بار امسال توسط وزارت آموزش پرورش ملی ترکیه اجرایی شده و ورود به آن بر طبق ترجیح دانش آموزان میباشد ساعت ۰٩:٣۰ شروع شد.
متقاضیان در اولین جلسه در بخش شفاهی به ۵۰ سوال در ٧۵ دقیقه پاسخ خواهند داد. بخش شفاهی در ساعت ۱۰.۴۵ پایان خواهد یافت.
در بخش شفاهی که اولین جلسه میباشد؛ از درس زبان ترکی کلاس هشتم ٢۰ سوال ، از درس فرهنگ دینی و آگاهی اخلاقی ۱۰ سوال ، از درس تاریخ انقلاب جمهوری ترکیه و آتاتورک ۱۰ سوال و از درس زبان خارجه ۱۰ سوال وجود دارد

پس از جلسه اول ۴۵ دقیقه استراحت داده خواهد شد.

در این بازه زمانی دانش آموزان از مدرسه ایی که در آن وارد آزمون شده اند خارج نخواهند شد.

بخش کتبی آزمون که جلسه دوم “LGS” (آزمون ورود به دبیرستان) میباشد نیز در ساعت ۱۱.٣۰ شروع شده است.

همچنین ببینید

تحصیل در ترکیه سال 2019

تحصیل در ترکیه | ویژگی های زبان آموز موفق چیست ؟

تحصیل در ترکیه | ویژگی های زبان آموز موفق چیست ؟ زبان‌آموزی برای همه یکسان …