خانه / مطالب آموزشی / معرفی منابع و آزمون ها / دانشگاههایی که با آزمون S A T دانشجو می پذیرند

دانشگاههایی که با آزمون S A T دانشجو می پذیرند

 

دانشگاههایی که با آزمون سات S A T دانشجو می پذیرند:

 

1-BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)

2-HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)

3-GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)

4-İSTABUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)

5-ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)

6-MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)

7-İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)

8-KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSTESİ (Konya)

9-ANKARA TED ÜNİVERSİTESİ

10-ATILIM ÜNIVERSITESI

11-TOBB ÜNIVERSITESI

 

 

 

 

 

همچنین ببینید

Milli Eğitim Bakanlığı 310x165 - ترجمه راهنمای معادل سازی وزارت آموزش ملی توسط استاد فراهانی

ترجمه راهنمای معادل سازی وزارت آموزش ملی توسط استاد فراهانی

  وزارت آموزش ملی ترکیه راهنمای معادل سازی وزارت آموزش ملی روزنامه رسمی : 5/3/2004 …