خانه / مطالب آموزشی / معرفی منابع و آزمون ها / دانشگاههایی که هم با دیپلم هم با آزمون یوس دانشجو می پذیرند

دانشگاههایی که هم با دیپلم هم با آزمون یوس دانشجو می پذیرند

 دانشگاههایی که فقط با دیپلم دانشجو می پذیرند

 

1.ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ     

2.KARABÜK ÜNİVERSİTESİ                        

3.KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ                   

4.TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

5.HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

 

دانشگاههایی که هم با دیپلم هم با آزمون یوس دانشجو می پذیرند

1.KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2.DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

3.SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

4.SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

5.ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

6.DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

7.ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

8.TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

9.GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

10.ORDU ÜNİVERSİTESİ

11.AMASYA ÜNİVERSİTESİ

12.KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

13.KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

14.KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

15.NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

16.SİİRT ÜNİVERSİTESİ

17.SİNOP ÜNİVERSİTESİ

18.BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

19.BARTIN ÜNİVERSİTESİ

20.KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

همچنین ببینید

Milli Eğitim Bakanlığı 310x165 - ترجمه راهنمای معادل سازی وزارت آموزش ملی توسط استاد فراهانی

ترجمه راهنمای معادل سازی وزارت آموزش ملی توسط استاد فراهانی

  وزارت آموزش ملی ترکیه راهنمای معادل سازی وزارت آموزش ملی روزنامه رسمی : 5/3/2004 …