خانه / معرفی دانشگاه های ترکیه / دانشگاه حاجت تپه آنکارا

دانشگاه حاجت تپه آنکارا

دانشگاه حاجت تپه

Hacettepe Üniversitesi

معرفی دانشگاه حاجت تپه


دانشگاه حاجت تپه دانشگاه دولتی و بزرگی در آنکارا است و برترین دانشگاه پزشکی ترکیه به شمار می رود. این دانشگاه دارای دو مجموعه اصلی است. اولین مجموعه در آنکارا بوده و مرکز پزشکی در آن قرار دارد و دومی در Beytepeقرار دارد که با مرکز شهر ۱۳ کیلومتر فاصله دارد. این مجموعه دارای ۶،۰۰۰،۰۰۰ متر مربع فضای سبز است و دانشکده ای اقتصاد، بازرگانی، علوم آموزشی، مهندسی، هنرهای زیبا، ادبیات و علوم در آن قرار دارند. علاوه بر این دو مجموعه مدرسه علوم اجتماعی Keçiörenو کنسرواتوار دولتی آنکارا نیز از سال ۱۹۸۲ تحت نظر این دانشگاه بوده و در مجموعه دانشگاهی Besevlerقرار دارد.

دانشکده ها


 • دانشکده ارتباطات
 • دانشکده دندانپزشکی
 • دانشکده اقتصاد
 • دانشکده علوم آموزشی
 • دانشکده مهندسی
 • دانشکده هنرهای زیبا
 • دانشکده علوم بهداشتی
 • دانشکده حقوق
 • دانشکده ادبیات
 • دانشکده پزشکی
 • دانشکده پزشکی کاستامونو
 • دانشکده داروسازی
 • دانشکده علوم

انستیتوها


 • انستیتو تاریخ معاصر آتاتورک
 • انستیتو بهداشت کودکان
 • انستیتو مطالعات جمعیتی
 • انستیتو علوم محض و کاربردی
 • انستیتو علوم اجتماعی
 • انستیتو علوم بهداشتی
 • انستیتو هنرهای زیبا
 • انستیتو بهداشت عمومی
 • انستیتو علوم عصبی
 • انستیتو علوم هسته ای
 • انستیتو تومور شناسی
 • انستیتو ترکولوژی
 • مرکز مطالعات زیست محیطی

همچنین ببینید

معرفی دانشگاه های ترکیه

دانشگاه کوچ استانبول – Koç University

دانشگاه کوچ استانبول Koc University این دانشگاه به عنوان یک دانشگاه خصوصی از سال ۱۹۹۳ …