خانه / مطالب آموزشی / سوالات متداول / رتبه دانشگاههای ترکیه بر پایه اعلام آموزش عالی

رتبه دانشگاههای ترکیه بر پایه اعلام آموزش عالی

 

رتبه بندی دانشگاههای ترکیه بر پایه اعلام آموزش عالی

ردیفنام دانشگاهرتبه داخلی رتبه جهانی
1ISTANBUL1820
2ANKARA2488
3ODTU3342
4HACCETTEPE4672
5GAZI5471
6EGE6552
7ISTANBUL TEKNIK7434
8BILKENT8642
9BOGAZI9712
10SABANCI10749
11ATATURK11859
12DOKUZ EYLUL12966
13ERCIYES131064
14ON DOKUZ MAYIS141215
15MARMARA151239
16CUKURUA16936
17ULUDAG171168
18SELCUK181012
19BASKENT19968
20KARADENIZ202721
21AKDENIZ211354

 

 

همچنین ببینید

رنکینگ دانشگاه های ترکیه در سال 2020-2021

رنکینگ دانشگاه های  ترکیه در سال 2020-2021 renking university 2020-2021